جعفر راستی

جعفر راستی

حوزه انتخابیه

شبستر
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

صوفیان

تحصیلات

دکترای علوم سیاسی

آراء کسب شده

۱۲هزار و ۵۹۶رای

عضویت در کمیسیون

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

عضویت در فراکسیون

انقلاب اسلامی