معصومه پاشایی بهرام

معصومه پاشایی بهرام

حوزه انتخابیه

مرند و جلفا
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

مرند

تحصیلات

دکترای حرفه ای دامپزشکی 

آراء کسب شده

۴۰ هزار و ۲۹۴ رای

عضویت در کمیسیون

صنایع و معادن

عضویت در فراکسیون

مناطق آزاد