سید علی موسوی

سید علی موسوی

حوزه انتخابیه

ملکان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

ملکان

تحصیلات

 دکترای فلسفه

آراء کسب شده

۲۰هزار و ۱۴۰ رای

عضویت در کمیسیون

صنایع و معادن

عضویت در فراکسیون