وحید جلال زاده

وحید جلال زاده

حوزه انتخابیه

ارومیه
ادوار نمایندگی دوره‌ های دهم و یازدهم

محل تولد

ارومیه

تحصیلات

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

آراء کسب شده

۸۰ هزار و ۹۴ رای

عضویت در کمیسیون

امنیت ملی و سیاست خارجی

عضویت در فراکسیون