مهدی عیسی زاده

مهدی عیسی زاده

حوزه انتخابیه

میاندوآب
ادوار نمایندگی دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم

محل تولد

میاندوآب

تحصیلات

 دکتری مدیریت دفاعی

آراء کسب شده

۴۳ هزار و ۱۶رای

عضویت در کمیسیون

اجتماعی

عضویت در فراکسیون