علی زنجانی حسنلویی

علی زنجانی حسنلویی

حوزه انتخابیه

نقده و اشنویه
ادوار نمایندگی دوره‌های هشتم و یازدهم

محل تولد

حسنلو نقده

تحصیلات

کارشناسی ارشد

آراء کسب شده

۷۸ هزار و ۶۷۳ رای

عضویت در کمیسیون

اجتماعی

عضویت در فراکسیون