علی نیکزاد ثمرین

علی نیکزاد ثمرین

حوزه انتخابیه

اردبیل
ادوار نمایندگی دوره‌ه یازدهم

محل تولد

اردبیل

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

آراء کسب شده

۱۱۷ هزار و ۶۱۲ رای

عضویت در کمیسیون

تدوین آیین نامه داخلی 

عضویت در فراکسیون