ولی اسماعیلی

ولی اسماعیلی

حوزه انتخابیه

گرمی و مغان
ادوار نمایندگی دوره‌ ‌های هشتم و یازدهم

محل تولد

مغان

تحصیلات

دکتری علوم سیاسی

آراء کسب شده

۲۴ هزار و ۱۶۹رای

عضویت در کمیسیون

اجتماعی

عضویت در فراکسیون