محمود عباس زاده مشکینی

محمود عباس زاده مشکینی

حوزه انتخابیه

مشکین شهر
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

مشکین شهر

تحصیلات

دکتری مدیریت رسانه

آراء کسب شده 

۳۲ هزار و ۲۵۴ رای

عضویت در کمیسیون

امنیت ملی و سیاست خارجی

عضویت در فراکسیون