حسینعلی حاجی دلیگانی

حسینعلی حاجی دلیگانی

حوزه انتخابیه

شاهین شهر  و میمه
ادوار نمایندگی دوره‌های نهم، دهم و  یازدهم

محل تولد

برخوار

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

آراء کسب شده 

۶۳ هزار و ۷۷۰ رای 

عضویت در کمیسیون

حقوقی و قضایی

عضویت در فراکسیون