پروین صالحی مبارکه

پروین صالحی مبارکه

حوزه انتخابیه

مبارکه
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

مبارکه

تحصیلات

دکترای پزشکی

آراء کسب شده 

۱۲هزار و ۷۵ رای

عضویت در کمیسیون

بهداشت و درمان

عضویت در فراکسیون