رحمت الله فیروزی پوربادی

رحمت الله فیروزی پوربادی

حوزه انتخابیه

نطنز
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

نطنز

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

آراء کسب شده 

۱۱  هزار و ۲۵۱رای

عضویت در کمیسیون

عمران

عضویت در فراکسیون