با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.namayandeganema.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.namayandeganema.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
پربازدیدترین صفحه اول https://www.namayandeganema.ir/rss/pl/156
RSS سرویس آدرس RSS
طرح‌ها و لوایح https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/1
گفتگو و گزارش https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/154
یادداشت https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/188
فراکسیون‌ها https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/3
فراکسیون‌ها > انقلاب اسلامی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/122
فراکسیون‌ها > گام دوم انقلاب اسلامی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/123
فراکسیون‌ها > اصناف https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/124
فراکسیون‌ها > اقتصاد دانش بنیان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/125
فراکسیون‌ها > حمایت از تولید https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/153
فراکسیون‌ها > حمایت از صنعت و صنعتگران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/126
فراکسیون‌ها > حمل و نقل https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/127
فراکسیون‌ها > دفاع و اقتدار ملی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/128
فراکسیون‌ها > دیپلماسی بین المللی و منافع ملی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/129
فراکسیون‌ها > روحانیت https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/130
فراکسیون‌ها > زنان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/131
فراکسیون‌ها > فرهنگیان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/132
فراکسیون‌ها > فرهنگ ایثار و شهادت https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/189
فراکسیون‌ها > قرآن https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/133
فراکسیون‌ها > کارگری https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/134
فراکسیون‌ها > محیط زیست https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/135
فراکسیون‌ها > مدیریت شهری https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/136
فراکسیون‌ها > مستقلان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/137
فراکسیون‌ها > مقابله با آسیب‌های اجتماعی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/138
فراکسیون‌ها > مناطق آزاد https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/139
فراکسیون‌ها > ورزش https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/140
کمیسیون‌ها https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/15
کمیسیون‌ها > آموزش و تحقیقات https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/68
کمیسیون‌ها > اجتماعی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/73
کمیسیون‌ها > اقتصادی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/74
کمیسیون‌ها > امنیت ملی و سیاست خارجی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/75
کمیسیون‌ها > انرژی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/70
کمیسیون‌ها > برنامه و بودجه و محاسبات https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/76
کمیسیون‌ها > بهداشت و درمان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/71
کمیسیون‌ها > جهش تولید https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/121
کمیسیون‌ها > صنایع و معادن https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/77
کمیسیون‌ها > عمران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/72
کمیسیون‌ها > فرهنگی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/78
کمیسیون‌ها > قضایی و حقوقی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/69
کمیسیون‌ها > کشاورزی، آب و منابع طبیعی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/79
کمیسیون‌ها > اصل نود قانون اساسی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/80
کمیسیون‌ها > تلفیق https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/81
کمیسیون‌ها > سیاست داخلی و شوراها https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/82
کمیسیون‌ها > تدوین آئین‌نامه داخلی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/83
کمیسیون‌ها > تحقیق https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/84
سیاسی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/57
عکس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/61
نهادها https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/142
نهادها > شورای نگهبان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/143
نهادها > دیوان محاسبات کشور https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/144
نهادها > مرکز پژوهش های مجلس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/145
فیلم https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/89
چند رسانه ای https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/146
چند رسانه ای > عکس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/151
چند رسانه ای > فیلم https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/152
صحن مجلس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/64
حوزه‌های انتخابیه https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/67
حوزه‌های انتخابیه > آذربایجان شرقی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/90
حوزه‌های انتخابیه > آذربایجان غربی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/91
حوزه‌های انتخابیه > اردبیل https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/92
حوزه‌های انتخابیه > اصفهان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/93
حوزه‌های انتخابیه > البرز https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/94
حوزه‌های انتخابیه > ایلام https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/95
حوزه‌های انتخابیه > بوشهر https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/96
حوزه‌های انتخابیه > تهران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/97
حوزه‌های انتخابیه > چهارمحال و بختیاری https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/98
حوزه‌های انتخابیه > خراسان جنوبی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/99
حوزه‌های انتخابیه > خراسان رضوی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/100
حوزه‌های انتخابیه > خراسان شمالی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/101
حوزه‌های انتخابیه > خوزستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/102
حوزه‌های انتخابیه > زنجان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/103
حوزه‌های انتخابیه > سمنان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/104
حوزه‌های انتخابیه > سیستان و بلوچستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/105
حوزه‌های انتخابیه > فارس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/106
حوزه‌های انتخابیه > قزوین https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/107
حوزه‌های انتخابیه > قم https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/108
حوزه‌های انتخابیه > کردستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/109
حوزه‌های انتخابیه > کرمان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/110
حوزه‌های انتخابیه > کرمانشاه https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/111
حوزه‌های انتخابیه > کهگیلویه و بویراحمد https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/112
حوزه‌های انتخابیه > گلستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/113
حوزه‌های انتخابیه > گیلان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/114
حوزه‌های انتخابیه > لرستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/115
حوزه‌های انتخابیه > مازندران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/116
حوزه‌های انتخابیه > مرکزی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/117
حوزه‌های انتخابیه > هرمزگان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/118
حوزه‌های انتخابیه > همدان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/119
حوزه‌های انتخابیه > یزد https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/120
حوزه‌های انتخابیه > اقلیت‌های دینی مذهبی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/155
نمایندگان حوزه‌ها https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/156
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان آذربایجان شرقی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/158
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان آذربایجان غربی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/159
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان اردبیل https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/160
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان اصفهان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/161
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان البرز https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/162
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان ایلام https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/163
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان بوشهر https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/164
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان تهران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/157
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان چهارمحال و بختیاری https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/165
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان خراسان جنوبی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/166
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان خراسان رضوی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/167
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان خراسان شمالی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/168
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان خوزستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/169
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان زنجان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/170
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان سمنان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/171
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان سیستان و بلوچستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/172
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان فارس https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/173
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان قزوین https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/174
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان قم https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/175
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان کردستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/176
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان کرمان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/177
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان کرمانشاه https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/178
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/179
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان گلستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/180
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان گیلان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/181
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان لرستان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/182
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان مازندران https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/183
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان مرکزی https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/184
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان هرمزگان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/185
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان همدان https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/186
نمایندگان حوزه‌ها > نمایندگان یزد https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/187
بین الملل https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/141
مطالبات https://www.namayandeganema.ir/rss/tp/190