محمدحسین فرهنگی

محمدحسین فرهنگی

حوزه انتخابیه

تبریز، آذز شهر و اسکو
ادوار نمایندگی دوره های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم

محل تولد

تبریز

تحصیلات

دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

آراء کسب شده

۹۹ هزار و ۷۰۳رای

عضویت در کمیسیون

امور داخلی کشور و شوراها

عضویت در فراکسیون