علی حدادی

علی حدادی

حوزه انتخابیه

ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

نظرآباد

تحصیلات

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

آراء کسب شده

۴۳ هزار و ۲۳۳ رای

عضویت در کمیسیون

امور داخلی کشور و شوراها

عضویت در فراکسیون