احمد محرم زاده یخفروزان

احمد محرم زاده یخفروزان

حوزه انتخابیه

 اهر / هریس
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

اهر

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق

آراء کسب شده

۲۹ هزار و ۸۲۶ رای

عضویت در کمیسیون

عمران

عضویت در فراکسیون

عشایری