محمد باقری بنابی

محمد باقری بنابی

حوزه انتخابیه

بناب
ادوار نمایندگی دوره های دهم و یازدهم

محل تولد

نجف اشرف

تحصیلات

لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دانشجوی دکتری رشته فلسفه

آراء کسب شده

۲۳ هزار و ۵۴۴

عضویت در کمیسیون

اقتصادی

عضویت در فراکسیون

اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی