علیرضا منادی سپیدان

علیرضا منادی سپیدان

حوزه انتخابیه

تبریز، آذرشهر و اسکو
ادوار نمایندگی دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم

محل تولد

تبریز

تحصیلات

دکترای حرفه ای دامپزشکی 

آراء کسب شده

۸۹ هزار و ۵۶۷ رای

عضویت در کمیسیون

آموزش و تحقیقات

عضویت در فراکسیون

دانشگاهیان