احد آزادی‌خواه

احد آزادی‌خواه

حوزه انتخابیه

ملایری
ادوار نمایندگی دوره های دهم و یازدهم

محل تولد

ملایر

تحصیلات

سطح ۳ حوزه را در رشته فقه و اصول

آراء کسب شده

۳۶ هزار و ۴۷۸ رأی

عضویت در کمیسیون

کشاورزی

عضویت در فراکسیون