سید حمزه امینی

سید حمزه امینی

حوزه انتخابیه

هشترود
ادوار نمایندگی دوره‌های دهم و  یازدهم

محل تولد

ینگجه هشترود

تحصیلات

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

آراء کسب شده

۱۵ هزار و ۵۸ رای

عضویت در کمیسیون

اجتماعی

عضویت در فراکسیون

فرهنگیان