الله وردی دهقانی

الله وردی دهقانی

حوزه انتخابیه

ورزقان
ادوار نمایندگی دوره‌های نهم و  یازدهم

محل تولد

کیقال ورزقان

تحصیلات

کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

آراء کسب شده

۲۲ هزار و ۸۲۴ رای

عضویت در کمیسیون

صنایع و معادن

عضویت در فراکسیون

مناطق آزاد