عباس جهانگیرزاده

عباس جهانگیرزاده

حوزه انتخابیه

پارس آباد، بیله سوار
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

پارس آباد

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

آراء کسب شده

۲۴ هزار و ۷۷۲ رای

عضویت در کمیسیون

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

عضویت در فراکسیون