سید صادق طباطبایی نژاد

سید صادق طباطبایی نژاد

حوزه انتخابیه

اردستان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

قم

تحصیلات

کارشناسی ارشد تفسیر

آراء کسب شده 

۱۳هزار و ۲۲۹رای

عضویت در کمیسیون

فرهنگی

عضویت در فراکسیون