امیرحسین بانکی پورفرد

امیرحسین بانکی پورفرد

حوزه انتخابیه

اصفهان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

اصفهان

تحصیلات

دکتری فلسفه غرب

آراء کسب شده 

۲۴۵ هزار و ۶۲۹ رای 

عضویت در کمیسیون

فرهنگی

عضویت در فراکسیون