زهرا شیخی

زهرا شیخی

حوزه انتخابیه

اصفهان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

اصفهان

تحصیلات

پزشک؛ لنفولوژیست و متخصص طب ایرانی

آراء کسب شده 

۱۷۲هزار و ۸۵۰  رای 

عضویت در کمیسیون

بهداشت و درمان

عضویت در فراکسیون

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت