حسین میرزایی

حسین میرزایی

حوزه انتخابیه

اصفهان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

اصفهان

تحصیلات

حوزوی

آراء کسب شده 

۱۶۳ هزار و ۳۷۰ رای 

عضویت در کمیسیون

فرهنگی

عضویت در فراکسیون