حسین رجایی یزدی

حسین رجایی یزدی

حوزه انتخابیه

لنجان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

لنجان

تحصیلات

دکتری

آراء کسب شده 

۱۴هزار و ۱۲۷ رای

عضویت در کمیسیون

اجتماعی

عضویت در فراکسیون