علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی، کاندیدای ۵۶ ساله سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که نماینده مردم تهران در مجالس دوره‌های هفتم، هشتم، نهم بوده و هم‌اکنون نیز نماینده مردم قم در مجلس یازدهم است. او در دوره‌ای رئیس سازمان بسیج دانشجویی بود و سابقه ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم را هم دارد. در کارنامه سیاسی زاکانی، سابقه کار حزبی و تشکیلاتی نیز دیده می‌شود، دبیرکلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از جمله سوابق او در این حوزه است. زاکانی در رشته تحصیلی پزشکی هسته‌ای تحصیل کرده است و امروز نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. او در جریان توافق برجام و بررسی‌هایی که مجلس نهم برای تصویب این توافقنامه انجام می‌داد، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام شد.

علیرضا زاکانی، کاندیدای ۵۶ ساله سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که نماینده مردم تهران در مجالس دوره‌های هفتم، هشتم، نهم بوده و هم‌اکنون نیز نماینده مردم قم در مجلس یازدهم است. او در دوره‌ای رئیس سازمان بسیج دانشجویی بود و سابقه ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم را هم دارد. در کارنامه سیاسی زاکانی، سابقه کار حزبی و تشکیلاتی نیز دیده می‌شود، دبیرکلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از جمله سوابق او در این حوزه است. زاکانی در رشته تحصیلی پزشکی هسته‌ای تحصیل کرده است و امروز نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. او در جریان توافق برجام و بررسی‌هایی که مجلس نهم برای تصویب این توافقنامه انجام می‌داد، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام شد.

علیرضا زاکانی، کاندیدای ۵۶ ساله سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که نماینده مردم تهران در مجالس دوره‌های هفتم، هشتم، نهم بوده و هم‌اکنون نیز نماینده مردم قم در مجلس یازدهم است. او در دوره‌ای رئیس سازمان بسیج دانشجویی بود و سابقه ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم را هم دارد. در کارنامه سیاسی زاکانی، سابقه کار حزبی و تشکیلاتی نیز دیده می‌شود، دبیرکلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از جمله سوابق او در این حوزه است. زاکانی در رشته تحصیلی پزشکی هسته‌ای تحصیل کرده است و امروز نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. او در جریان توافق برجام و بررسی‌هایی که مجلس نهم برای تصویب این توافقنامه انجام می‌داد، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام شد.

برچسب‌ها