سید محمدرضا میرتاج‌الدینی

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی

حوزه انتخابیه

تبریز، آذر شهر و اسکو
ادوار نمایندگی دوره های هفتم، هشتم و یازدهم

محل تولد

تبریز

تحصیلات

 دکتری مدیریت استراتژیک 

آراء کسب شده

۱۰۳هزار و ۶۷۲رای

عضویت در کمیسیون

برنامه، بودجه و محاسبات

عضویت در فراکسیون

انقلاب، راهبردی، اصولگرایان