روح الله متفکر آزاد

روح الله متفکر آزاد

حوزه انتخابیه

 تبریز آذرشهر و اسکو
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

تبریز

تحصیلات

دکتری زیست شناسی

آراء کسب شده

۱۰۵ هزار و ۴۴۹ رای

عضویت در کمیسیون

آموزش و تحقیقات

عضویت در فراکسیون

دانشگاهیان