حسن همتی

حسن همتی

حوزه انتخابیه

تکاب و شاهین‌دژ
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

تکاب

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق

آراء کسب شده

۱۲ هزار و ۵۶۶ رای

عضویت در کمیسیون

امنیت ملی و سیاست خارجی

عضویت در فراکسیون