محمد علی‌پور(رحمتی)

محمد علی‌پور(رحمتی)

حوزه انتخابیه

ماکو و چالدران
ادوار نمایندگی دوره‌های نهم و یازدهم

محل تولد

چالدران

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

آراء کسب شده

۲۰ هزار و ۱۳۰ رای

عضویت در کمیسیون

اقتصادی

عضویت در فراکسیون