کد خبر 16906
۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۵

مجوز مجلس به فراجا برای جذب سالانه ۵۰۰۰ پایور

مجوز مجلس به فراجا برای جذب سالانه ۵۰۰۰ پایور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به برنامه هفتم توسعه، به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) اجازه دادند تا در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، با جذب سالانه حداقل ۵۰۰۰۰ نفر، پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

به گزارش نمایندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎقی۲- ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﯾﺮان اﺟﺎزه داده می‌ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎئید ﺳﺘﺎد کل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی امنیتی اﻧﺘﻈﺎمی کشور و کاهش ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪاد پاﯾﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ پنج ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی که اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ پاﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ در چهارچوب بودﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺟﺬب (۳) ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﺟﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر می‌گردد.»

انتهای پیام

کد خبر 16906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =