علی علیزاده

علی علیزاده

حوزه انتخابیه

عجب شیر و مراغه
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد 

ساروجه مراغه

تحصیلات

دکترای حرفه ای دامپزشکی 

آراء کسب شده

۴۴ هزار و ۶۹۱ رای

عضویت در کمیسیون

امنیت ملی و سیاست خارجی

عضویت در فراکسیون