صدیف بدری

صدیف بدری

حوزه انتخابیه

اردبیل
ادوار نمایندگی دوره‌های دهم و  یازدهم

محل تولد

گرمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه

آراء کسب شده

۵۳ هزار و ۷۰۸ رای

عضویت در کمیسیون

عمران

عضویت در فراکسیون